worksasia2011
IPC WorksAsia 2011

        IPC Works@ 源自美国,至今已有十多年的历史。它致力于通过专门培训课程、技术研 讨会及IPC技术组工作会议等各种形式的技术活动,更好地服务于电子行业,服务于广 大会员。IPC于2007年首次将其引入亚洲。

        今年,IPC WorksAsia 移师惠州金百泽给业内带来2011年电子行业的焦点话题及最新技术动态!

click IPC WorksAsia 2011活动圆满结束!

ipc huawei sgs kxi
Fiberhome inventec 南京瑞旭 zestron
华软 日联科技 赛宝